INGEN ORGANISERT AKTIVITET PGA CORONA PÅ UBESTEMT TID!
Hei alle sammen!
Viktig melding ifm smittevern:
Vi er nå midt i en tiltakperiode for å forhindre smitte av Coronaviruset.
*FHI anbefaler å kansellere alle aktiviteter som innebærer deltakelse av 10 eller flere deltakere.
FHI har endret dette til maks 5 personer og minimum 2 meters avstand mellom hver person.
Dette budskapet forsterkes av kommunelegen på Ringerike.
NJFF sentralt har valgt å kansellere all møte-, kurs- og arrangementsaktivitet i nær framtid.
Dette innebærer at vi stenger all organisert skyteaktivitet frem til påske etter «føre-var-prinsippet».
Vi vil likevel la ildsjeler og andre aktive som ønsker å skyte i egen regi gjennomføre dette, men henstiller disse til å følge de bestemmelser som er gitt fra overordnet hold ift. antall deltakere osv.
Følg med på FB-sidene og nettsiden til Ringerike Skytesenter. Sidene vil bli oppdatert fortløpende.