I år vil alle som tok oppskytingen på storvilt i 2019 automatisk få videreført dette til 2020, på grunn av smittevernrestriksjoner.

– Vi ser at flere av skytebanene trolig må har redusert aktivitet. Det gjør at det vil være utfordrende å gjennomføre de ordinære skyteprøvene innenfor de anbefalingene som er gitt, sier Knut Morten Vangen, leder for viltseksjonen i Miljødirektoratet, til NRK.

Nye jegere må fortsatt skyte opp

Ved å fjerne kravet for jegerne som gjennomførte skyteprøve i fjor, vil det bli bedre kapasitet for andre på skytebanen.

Nye jegere som skal jakte for første gang og jegere som ikke hadde skyteprøve i fjor må fortsatt ta skyteprøven på vanlig måte for å kunne jakte til høsten.

– Vi forventer at flere skytebaner vil ha åpent og ha aktivitet, men da innenfor de smittevernereglene som til enhver tid gjelder, sier Vangen til NRK.

Han oppfordrer også jegerne som ikke tar årets skyteprøve til å møte opp på skytebanene i den grad det er mulig utover sommeren og høsten.

– Jegerne er selv ansvarlige for å kontrollere at våpnene er riktig innskutt med den ammunisjonen som skal benyttes. Det forutsetter vi at jegerne gjør også i år.

 

Sakset fra:

https://www.nrk.no/trondelag/miljodirektoratet-har-bestemt-at-mange-jegere-slipper-a-skyte-opp-i-ar-pa-grunn-av-koronapandemien-1.15000630