AVLYSNING AV BUTTENTJERNSTEVNET 18-19. APRIL

Med bakgrunn i pågående pandemi, og at det ikke ser ut til at det åpnes for gjennomføring av større aktiviteter på en stund må vi også avlyse stevnet vårt på Buttentjern helgen 18-19. april 2020.

Arrangementkomiteen beklager det inntrufne, og kommer sterkere tilbake ved en senere anledning.