Hei alle sammen!

Det er falt store mengder våt nysnø i løpet av natta.
På grunn av problemer med pakking av våt, tung snø i fresen får vi ikke til å brøyte skytefeltvegen i dag, onsdag 13/3.
I løpet av sen kveld og i morgen tidlig vil brøytemannskapene gjenoppta forsøkene med fresing av vegene i anlegget.
Vi takker mannskapene for stor ståpåvilje og hederlige forsøk på å få dette til!
Skyting vil dermed etter all sannsynlighet kunne gjenopptas fra og med i morgen, torsdag 14/4.

Hilsen Brøytekomiteen og Elgbaneutvalget