I påvente av at søknad om ny konsesjon for utslipp i Ringerike skytesenter blir ferdig behandlet er vi nødt til å stenge all skyteaktivitet fra og med i dag, onsdag 27. januar 2021
SKYTESENTERET ER MIDLERTIDIG STENGT FOR ALL SKYTING INNTIL VIDERE!
Dette gjelder alle tilknyttede foreninger/lag og alle leietakere av baner tilhørende Ringerike skytesenter.
Det legges ut meldinger på FB-sidene og hjemmesiden til Ringerike skytesenter når vi åpner for skyteaktivitet igjen.