Til info, politi og forsvar har fått midlertidig utslippstillatelse for bruk av bane 5. Fra kommunen sitt vedtak:

Vedtak om midlertidig utslippstillatelse:
Ringerike kommune fatter med dette vedtak om at Sør-Øst politidistrikt gis midlertidig
utslippstillatelse etter forurensningslovens § 11, til bruk av skytebane 5 på Ringerike
Skytesenter (gnr/bnr 93/1). Dermed tillates politiet og forsvaret å bedrive organisert
våpentrening, etter behovet de beskriver i søknaden. Vi presiserer at det kun gis
utslippstillatelse til aktivitet innenfor skytebanen, ettersom det i korrespondanse med søker
ikke har blitt uttrykt behov for aktivitet utenfor banen (f.eks. i terrenget).