KORT ORIENTERING OM STATUS IFM STØYKONSESJONSSAKEN!

Siden det er mange som begynner å bli utålmodige og lurer fælt på hva som skjer skal jeg gjøre et forsøk på en kort redegjørelse i saken:
  • Det ble for 2 uker siden sendt inn til kommunen en oversikt over hvilke organiserte skytedager og stevnedager vi tenker å ha i perioden mars-mai. Ut fra dette tolker jeg det dit hen at kommunen forsøker å få gjennomført et ordinært vedtak i støykonsesjonssaken innen utgangen av mai
  • Midlertidig utslippstillatelse frem til endelig vedtak (midlertidig støykonsesjon) med utgangspunkt i innsendt oversikt over trenings- og stevnedager i perioden mars-mai forventes behandlet snarlig. (Behandles parallelt med ordinær søknad om støykonsesjon)
  • Det er gitt midlertidig dispensasjon i forkant av foreløpig vedtak om støykonsesjon i helgen som var (lørdag 6/3) grunnet gjennomføring av jegerprøvekurs i regi av Ådal JFF.
  • Kommunen har tildelt saksbehandler i støykonsesjonssaken, og det forventes nå fortgang i saken.
Utover dette er ikke styret på elgbanen kjent med andre vedtak eller status forøvrig.
Vi håper dette løser seg så snart som mulig, da det begynner å klø i avtrekkerfingeren hos mange.
PS! Det er fra MD bestemt at det skal avlegges ordinær trenings- og oppskyting til storviltprøve for jaktåret 1/4-2021 tom 31/3-2022.
Det er derfor viktig å komme i gang snarlig!
mvh
Styret