Haglebanen: Compak sporting, lerduesti, Skeet, Trap og korthold rifle