Men:
Skytetider er fastsatt til:
  • mandag – fredag kl 16-22
  • lørdag kl 8-18
Husk søn- og helligdagsfredningen (les oppslag på standplass!)!
Det står i brevet fra Ringerike kommune at det er åpnet for skytetrening og stevner. Med dette forstår vi det også innbefatter evt. egentrening på de dagene det ikke er organisert treningsskyting.
Selv om det nok klør i en del avtrekkerfingre rundt omkring henstiller vi alle funksjonærer og skyttere til å overholde skytetidene!
I tillegg skal vi overholde de til enhver tid gjeldende smittevernbestemmelser ift. Covid-19 utstedt av Ringerike kommune.
mvh
Styret