Aktuellt

Vi i RingerikeJeger og Fiskerforening vil invitere alle kvinner fra fjernt og nær til en eksklusiv skytedag på Ringerike Skytesenter. Vi åpner riflebanen og haglebanen, så her er det store muligheter for å skyte begge deler. Etterpå furer vi grillen og serverer pølser, kaffe og annet tilbehør. Om du ønsker å grille noe annet, er […]

Men: Skytetider er fastsatt til: mandag – fredag kl 16-22 lørdag kl 8-18 Husk søn- og helligdagsfredningen (les oppslag på standplass!)! Det står i brevet fra Ringerike kommune at det er åpnet for skytetrening og stevner. Med dette forstår vi det også innbefatter evt. egentrening på de dagene det ikke er organisert treningsskyting. Selv om […]

KORT ORIENTERING OM STATUS IFM STØYKONSESJONSSAKEN! Siden det er mange som begynner å bli utålmodige og lurer fælt på hva som skjer skal jeg gjøre et forsøk på en kort redegjørelse i saken: Det ble for 2 uker siden sendt inn til kommunen en oversikt over hvilke organiserte skytedager og stevnedager vi tenker å ha […]

Til info, politi og forsvar har fått midlertidig utslippstillatelse for bruk av bane 5. Fra kommunen sitt vedtak: Vedtak om midlertidig utslippstillatelse: Ringerike kommune fatter med dette vedtak om at Sør-Øst politidistrikt gis midlertidig utslippstillatelse etter forurensningslovens § 11, til bruk av skytebane 5 på Ringerike Skytesenter (gnr/bnr 93/1). Dermed tillates politiet og forsvaret å […]

I påvente av at søknad om ny konsesjon for utslipp i Ringerike skytesenter blir ferdig behandlet er vi nødt til å stenge all skyteaktivitet fra og med i dag, onsdag 27. januar 2021 SKYTESENTERET ER MIDLERTIDIG STENGT FOR ALL SKYTING INNTIL VIDERE! Dette gjelder alle tilknyttede foreninger/lag og alle leietakere av baner tilhørende Ringerike skytesenter. Det […]

Godt nytt år til alle skyttere! Der etter nyttår satt i verk strenge smitteverntiltak med sperrefrist for all aktivitet i offentlige rom frem til 18. januar. Vi satser på at det åpnes opp for mindre aktivitet i små grupper fra denne datoen, og kjører igang med vinterskyting på lørdager fra og med lørdag 23. januar 2021. Normale smittevernregler gjelder […]