DET ER FOR LITE SKEETSKYTING I NORGE!!
Derfor har det blitt satt opp et 125 skudds stevne på Buttentjern Jaktskytesenter Søndag 30.08.2020.
Stevnet starter kl 09:00
Påmelding på Lerdue.net, påmeld.frist 15.08
Buttentjern Jaktskytesenter ligger på Ringerike, noen km fra Hønefoss sentrum.
Påmelding gjøres via Lerdue.net. Påmeldingsfrist settes til 15.August.
Stevnet ligger allerede på terminlisten til skytterforbundet.
Ved nok påmeldte vil vi sette opp og ha to skeetbaner i drift.
Vi håper derfor at mange har anledning til å ta turen til Hønefoss denne dagen. Men, selv med to baner, må vi
sette et tak på maks 36 deltakere på et en-dags stevne.
Ut fra antall påmeldte deler vi resultatlisten etter 75 skudd og lager A og B-klasse v inntil 18 deltakere, og ved
flere deltakere Elite, A og B-klasse. Dette for å skape litt spenning også for de som ikke er i verdenstoppen.
Håper at flere av jentene også har lyst og mulighet til å delta. Det er jo flere av dere som kanskje ikke skyter så
mye lenger men som fortsatt kunne tenke seg å bli med en dag på banen.
Som vi alle vet er ikke skeet den haglegrenen som har best rekruttering for tiden og vi vil derfor bruke en andel
av premiepotten til premiering av skyttere som også har lavere score enn gutta og jentene på toppnivå.
Klassevinnerne vil uansett stå høyest på pallen og bli omtalt med heder og ære. 
En forutsetning for å delta at man kjenner konkurranseprogrammet og har skutt så mye at man kan og følger
alle sikkerhetsregler.
HUGINHALLEN, som er det nye senterbygget vårt, står klart med serveringstilbud. alle som ønsker å delta og
alle som ønsker å se skeetskyting på internasjonalt nivå.
Velkommen til en fin konkurransedag på Buttentjern.
PS: ALT UNDER FORUTSETNING AV AT MYNDIGHETENES VEILEDNING MHP SMITTEVERN IKKE ENDRES I LØPET
AV AUGUST.
Vi vil selvfølgelig rette oss etter myndighetenes retningslinjer og veiledning mhp renhold og hygiene. Det nye
skytterhuset vårt, HUGINHALLEN, er stort nok til å huse oss alle, mhp både servering og manglende solskinn.
Ved evt avlysning som følge av endringer vil innbetalt beløp tilbakeføres de påmeldte.
Buttentjern Lerdueskytterklubb