Årsmøte Buttentjern jaktskytesenter SA
Tirsdag 21. mars 2023 kl. 18.00
i Huginhallen.

Det innkalles til årsmøte 2022 i BJSA i henhold til vedtektenes §9.

Saksliste for årsmøtet:
1) Opprop. Oversikt over hvem og hvor mange medlemmer som er til stede, hvem som
er stemmeberettiget, og hvem som evt. møter med fullmakt.
2) Godkjenning av innkalling og dagsorden.
3) Valg av referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4) Årsberetning.
5) Årsregnskap.
6) Anvendelse av overskudd.
7) Budsjett og virksomhetsplan for kommende år.
8) Innkommende saker og andre saker som etter lov etter vedtekter hører inn under
årsmøte.
9) Fastsettelse av andelsinnskudd.
10) Valg i henhold til lov og vedtektenes bestemmelser.
11) Valg av revisor.


Buttentjern jaktskytesenter SA
Stein Egil Sæter
for styret