Men: Skytetider er fastsatt til: mandag – fredag kl 16-22 lørdag kl 8-18 Husk søn- og helligdagsfredningen (les oppslag på standplass!)! Det står i brevet fra Ringerike kommune at det er åpnet for skytetrening og stevner. Med dette forstår vi det også innbefatter evt. egentrening på de dagene det ikke er organisert treningsskyting. Selv om […]