Til info, politi og forsvar har fått midlertidig utslippstillatelse for bruk av bane 5. Fra kommunen sitt vedtak: Vedtak om midlertidig utslippstillatelse: Ringerike kommune fatter med dette vedtak om at Sør-Øst politidistrikt gis midlertidig utslippstillatelse etter forurensningslovens § 11, til bruk av skytebane 5 på Ringerike Skytesenter (gnr/bnr 93/1). Dermed tillates politiet og forsvaret å […]